ASX668 | Mirco F
Aerosachs / Senior Captain
666177 1633458
1 giorno fa
197
191h 8m
1309h
99
-105 ft/min
0h 58m
0%
159 nm
31,345 nm
357 kg
70,232 kg
50 ore di volo in compagnia!
50 voli in compagnia!
100 ore di volo in compagnia!
100 voli in compagnia!
250 ore di volo in compagnia!
250 voli in compagnia!
500 ore di volo in compagnia!
500 voli in compagnia!
1000 ore di volo in compagnia!
1000 voli in compagnia!
AlpSachs 2 Tour
AlpSachs Tour
GREAT ā€“ GReatest European Airports Tour
IFR Live Tour 2022
IFR Tour 2022
IFR Tour 2023
IFR Tour 2024
LIVE Tour 2022
Skills Tour
Tour Capitali Europee
Tour del Mediterraneo
Trip to Norway Tour
USA Executive Tour
Ultralight Tour
VFR Tour 2022
VFR Tour 2023
VFR Tour 2024
World Tour
20
1h 20m
207 nm
443 kg
-144 ft/min
98

11
36
48
0%
0%
0%
13h 57m
53h 6m
57h 7m
1,724 nm
8,901 nm
9,643 nm
3,654 kg
19,912 kg
25,879 kg
-131 ft/min
-119 ft/min
-110 ft/min
100
99
99
Reports Voli
Volo nĀ° # Origine Destinazione Aereo Tempo Ai Blocchi Carburante Usato Network Submitted
AS 18 LIPB EDNY I-NEVE (C208) 01:19 261 kg IVAO 1 giorno fa | 11.Jun
AS 18 LIDT LIPO I-SANO (A5) 00:58 7 kg IVAO 1 giorno fa | 11.Jun
AS 18 LIPV LIDT I-SANO (A5) 01:13 11 kg IVAO 2 giorni fa | 10.Jun
AS 18 EDDH LSGG I-LONG (C700) 01:35 1,417 kg OFFLINE 2 giorni fa | 10.Jun
AS 18 LJPZ LIPB I-NEVE (C208) 01:04 210 kg IVAO 2 giorni fa | 10.Jun
AS 18 ENGM EDDH I-LONG (C700) 01:21 1,302 kg IVAO 3 giorni fa | 09.Jun
AS 18 LOWG LJPZ I-NEVE (C208) 01:02 187 kg IVAO 3 giorni fa | 09.Jun
AS 18 LIPR LIPV I-SANO (A5) 01:20 13 kg IVAO 4 giorni fa | 08.Jun
AS 18 LIRZ LIPR I-SANO (A5) 01:34 13 kg IVAO 1 settimana fa | 05.Jun
AS 18 LOWS LOWG I-NEVE (C208) 01:10 221 kg IVAO 1 settimana fa | 05.Jun
AS 18 LIRS LIRZ I-SANO (A5) 01:21 12 kg IVAO 1 settimana fa | 05.Jun
AS 18 LIQN LIRS I-SANO (A5) 01:33 13 kg IVAO 1 settimana fa | 31.May
AS 18 LSZH LOWS I-NEVE (C208) 01:24 274 kg IVAO 1 settimana fa | 31.May
AS 18 EPWA ENGM I-LONG (C700) 01:36 1,477 kg IVAO 1 settimana fa | 31.May
AS 18 LIBP LIQN I-SANO (A5) 01:11 10 kg IVAO 1 settimana fa | 30.May
AS 18 LYBE EPWA I-LONG (C700) 01:33 1,497 kg IVAO 1 settimana fa | 30.May
AS 18 LIBF LIBP I-SANO (A5) 01:19 11 kg IVAO 1 settimana fa | 30.May
AS 18 LIBD LIBF I-SANO (A5) 01:44 14 kg IVAO 1 settimana fa | 30.May
AS 18 LGAV LYBE I-LONG (C700) 01:22 641 kg OFFLINE 2 settimane fa | 29.May
AS 18 LTFJ LGAV I-LONG (C700) 01:01 1,273 kg OFFLINE 2 settimane fa | 29.May
AS 18 LIME LSZH I-NEVE (C208) 01:16 120 kg OFFLINE 2 settimane fa | 28.May
AS 18 LIRI LIBD I-SANO (A5) 01:55 17 kg OFFLINE 2 settimane fa | 28.May
AS 18 LICA LIRI I-SANO (A5) 02:01 18 kg IVAO 2 settimane fa | 27.May
AS 18 LIBC LICA I-SANO (A5) 01:38 14 kg IVAO 2 settimane fa | 27.May
AS 18 LICR LIBC I-SANO (A5) 01:21 13 kg IVAO 3 settimane fa | 22.May
AS 18 LICB LICR I-SANO (A5) 01:34 13 kg IVAO 3 settimane fa | 22.May
AS 18 LICP LICB I-MELO (TWEN) 00:59 26 kg IVAO 3 settimane fa | 21.May
AS 18 LICP LICB I-SANO (A5) 01:40 16 kg IVAO 3 settimane fa | 21.May
AS 18 LIPZ LIME I-NEVE (C208) 01:19 262 kg IVAO 3 settimane fa | 21.May
AS 18 LIEE LICP I-MELO (TWEN) 01:52 55 kg IVAO 3 settimane fa | 17.May
AS 18 LIPE LIPZ I-NEVE (C208) 00:55 173 kg IVAO 3 settimane fa | 17.May
AS 18 LIMZ LIPE I-NEVE (C208) 01:06 197 kg IVAO 3 settimane fa | 17.May
AS 18 LICA LICP I-SANO (A5) 01:49 23 kg IVAO 3 settimane fa | 16.May
AS 18 LFKF LIEE I-MELO (TWEN) 01:38 50 kg IVAO 3 settimane fa | 16.May
AS 18 LIRA LTFJ I-LONG (C700) 02:08 1,778 kg VATSIM 3 settimane fa | 16.May
AS 18 LIRQ LIRA I-LONG (C700) 00:43 747 kg IVAO 3 settimane fa | 16.May
AS 18 EGLC LIRQ I-LONG (C700) 01:59 1,754 kg IVAO 4 settimane fa | 15.May
AS 18 LEMH EGLC I-LONG (C700) 02:13 2,393 kg IVAO 1 mese fa | 09.May
AS 18 LIRP LIMZ I-NEVE (C208) 01:00 192 kg IVAO 1 mese fa | 09.May
AS 18 LIRA LIRP I-NEVE (C208) 01:13 225 kg IVAO 1 mese fa | 08.May
AS 18 LIRN LEMH I-LONG (C700) 01:32 1,477 kg IVAO 1 mese fa | 07.May
AS 18 LFKJ LIRA I-NEVE (C208) 01:34 304 kg IVAO 1 mese fa | 06.May
AS 18 LIRJ LFKF I-MELO (TWEN) 01:11 38 kg IVAO 1 mese fa | 06.May
AS 18 LIPB LIRN I-LONG (C700) 01:15 1,275 kg IVAO 1 mese fa | 03.May
AS 18 LFMT LFKJ I-NEVE (C208) 01:25 277 kg IVAO 1 mese fa | 03.May
AS 18 LIEO LIPB I-LONG (C700) 01:07 1,331 kg IVAO 1 mese fa | 03.May
AS 18 EDDK LIEO I-LONG (C700) 02:00 1,915 kg IVAO 1 mese fa | 03.May
AS 18 LFML EDDK I-LONG (C700) 01:29 1,421 kg IVAO 1 mese fa | 30.Apr
AS 18 LEGE LFMT I-NEVE (C208) 01:15 238 kg IVAO 1 mese fa | 30.Apr
AS 18 LIQL LIRJ I-MELO (TWEN) 00:41 25 kg IVAO 1 mese fa | 30.Apr